කොටවිල පොලිස් OIC විකට් කූරකින් සැකකරුවෙකුට පහර දෙයි!

කොටවිල පොලිස් OIC ක්රිෙකට් විකට් කූරකින් සැකකරුවෙකුට පහර දෙයි!

මාතර, කොටවිල ප්රිදේශයේ පුද්ගලයෙකුට කොටවිල පොලිසිය විසින් වදහිංසනයට ලක් කොට පහර දී දකුණු උරහිසට හානි කළ බවට ශ්රි් ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කොට තිබේ. මෙසේ පහර කෑමට ලක්ව ඇත්තේ වරකපිටිය, සුල්තානගෛාඩ පදිංචි එච්.ජී.ධර්මබන්දු නම් අයෙකි. ඔහු පවසනා පරිදි පහුගිය ජුලි 31 දා රාත්රිුයේදි යාබද නිවසේ සිටින සුමිත් හා ඔහුගේ පුතු ධර්මබන්දුගේ නිවසට පැමිණ බහිනබස් වී ඇත. එහිදී සුමිත්ගේ පුතු වන කුමුදු ප්රි යශාන්තට ගලකින් පහර දුන් බවට සුමිත් විසින් ධර්මබන්දුට එරෙහිව කොටවිල පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම පැමිණිල්ලට අනුව කොටවිල පොලීසියේ නිළධාරියකු පහුගිය 01 වන…

Read More