ප්‍රමාද වී ලැබුණු යුක්තිය. නිතීඥ උපේන්ද්‍රා ගුණසේකර, 2019

මර්වින් පෙරේරා මහතා අත්තඩංගුවට පත් වන්නේ නීති විරෝධී අකාරයටය. වත්තල ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ඔහු අත්තඩංගුවට ගෙනවත්තල පොලිසිය මගින් වදබන්දනයන්ට ලක්වනවා. නමුත් අත්තඩංගුවට පත්වන දිනයේ රාත්‍රියේදි තමන් අත්තඩංගුවට ගෙන වදහිංසාවට ලක්කර ඇත්තේ වැරදි පුද්ගලයකුට බවය. ⁣ පසුව රෝහල් ගත කරන ජෙරාඩ් මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයහි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන අතර එහිදී ඔහුගේ මූලික අයිතීන් කඩවී ඇති බව අධිකරණය දැනුම් දීමත්, වන්දි මුදල් ගෙවීමට පොලීසියට සිදුවීමය. නමුත් 2004 නොවැම්බර් 21 දින ජෙරාඩ් පෙරේරා ඝාතනය වන අතර එයට වැරදිකරුවා වන්නේ 2002 දි ඔහුට පහර දුන් නිළධාරීයාවමය. සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනය මෙතැනින් කියවන්න

Read More