වෙදගෙදර බන්දුල පද්මකුමාර වදහිංසා නඩුව එච්. සී. 326/2006

2003 වර්ෂයේ ජූනි මස 20 හා 21 වන දින අතර වූ සොරකමක් නිසා මෙම තැනැත්තාගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමට මහදුර වසන්ත ශ්‍රී උවින්ද, විජයකෝන් මුදියන්සේලාගේ සෙනවිරත්න බණ්ඩා,නැකැත් ගෙදර ප්‍රේමසිරි හා කුඩාකුමාර මද්දුමගේ නන්දසේන යන චූදිතයින් විසින් වද දුන් බැවින් 1994 අංක 22 දරන වද හිංසාවට එරෙහි සම්මුතියේ වගන්ති කඩකිරීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය විසින් අධිචෝදනා ලබා සිටී. මෙම බන්දුල පද්මකුමාර යන තැනැත්තාව කලුවර කාමරයක දමා හිංසාවට ලක් කෙරූ බව පවසා ඇත. එමෙන්ම චූදිතයින් විසින් මොහුට කුරිරු ලෙස පහර දීම වලට ද ලක්කර ඇති බව වින්දිත පුද්ගලයා සදහන් කර ඇත.එනම් ඔහුට…

Read More