මරණ දඩුවම අහෝසි කිිරීම පිළිබඳ නීති කෙටුම්පත

මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම පිළිබඳව නීති කෙටුම්පතක් ගැසට් කරන බවට ඇති අනාවරණය සතුටට කරුණකි. එය ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අශිෂ්ඨ යැයි පිළිගන්නා ක‍්‍රමවේදයක් ලංකාව තුළද පිළිගැනෙන බවට ප‍්‍රකාශයකි. ඒ නිසා මෙය ලංකාවේ නීති ක‍්‍රමය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක වෙනසක් ඇති කළ හැකි අවස්ථාවකි. එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදී සලකා බලා පිළියම් යෙදිය යුතු තවත් බරපතල ප‍්‍රශ්නයක් ඇත. එනම් අපරාධ කිරීම පිළිබඳව සමාජය තුළ බියක් හා අකමැත්තක් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද යන ප‍්‍රශ්නයයි. මරණීය දණ්ඩනයට පක්ෂව ගෙන ගිය වංක සිතිවිලි ධාරාව පදනම් වී තිබුනේ එය බරපතල අපරාධ සම්බන්ධයෙන් බියක් ඇති කළ හැකිය යන මතයයි. එහෙත් එම මතය…

Read More