නිමල් සිල්වා වදහිංසා නඩුව CA/277/2017

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube

 

වර්ෂ 2000ක් වූ ජූනි මස 19 දින සිට 2000ක් වූ ජූලි මස 08 වන දින අතර කාලය තුළ පානදුර ප්‍රදේශයේ දී ගිනි අවියක් සන්තකයේ තබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අත්තඩංගුවට පත් ව වදහිංසාවට ලක්වීම සම්බන්ධයෙන් දැල්කදුර අරච්චිගේ නිමල් සිල්වා ගුණරත්න විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලයි. රා මදින්නෙකු සොයා තමා සහ බිරිදත්, පුතාත් සමග අසල්වාසී නිවසකට ගොස් සිටිය දී පොලිස් නිළධාරීන් පිරිසක් පැමිණ නිමල් සිල්වා ගුණරත්න මහතා අත්තඩංගුවට ගෙන පහර දී වදහිංසාවට ලක් කරන ලදි. පොලීසිය විසින් අත්තඩංගුවට පත් ස්ථානයේදී මෙන්ම පොලීසිය දී පවා තමා නොයෙක් වදහිංසාවට ලක් වූ බව තවදුරටත් පැමිණිල්ලෙහි දැක්වේ.

 

පැමිණිල්ල සාධාරණ සැකයකින් තොරව ඔප්පු කිරීමත්, නම් කළ චූදිතයින් වැරදිකරු කරමින් අදාල නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශ කරන ලදි.

නිමල් සිල්වා වදහිංසා නඩුව

 

 

 

Social Sharing