ධනපාල පෙරේරා වදහිංසා නඩුව එච්.සී. 375/04

2001 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස 15 වන දින හා ඊට ආසන්න දිනයකදී කලුතර ප්‍රදේශයේ දී සිදුවූ මිනීමැරුමකට පැමිණිල්ල නොදත් සැක පිට අත්තඩංගුවට ගත් වෙඩිප්පුලි ආරච්චිගේ ධනපාල පෙරේරා යන අයට චූදිතයින් වන චමින්ද පද්මකුමාර, දුල්ලසේන ගුණතිලක, මුදුන්කොත් ගෙදර විජේදාස, යන අයවලුන් විසින් සැක කෙරෙන එකී ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමට එකී තැනැත්තාව බියගන්වා වදදුන් බැවින් 1994 අංක 22 දරණ සම්මුතියේ 2 වන වගන්තිය යටතේදඩුවම් ලබිය හැකි වරදක් සිදුකල බවයි.

මෙම ධනපාල පෙරේරා යන අයට මෙම චූදිතයින් පැය 3ක් 4ක් වැනි කාලයක් එක්දිගට පහරදුන් බව පවසයි ඉන්පසුව මොහුව මහේස්ත්‍රාත්තුමා වෙත ඉදිරිපත් කල මොහොතේ මේ පහර දීම ගැන සදහන් කරත් ඔහු එය ගනන් නොගෙන ඇත.

නමුත් විත්තිකරුවන්ට විරුද්ධව ඇති මෙම චෝදනා සියල්ලක්ම සාධාරණ සැකයෙන් තොරව ඔප්පු කර නැත. එම නිසා මෙම විත්තිකරුවන් සියලුදෙනාවම නිදොස්කොට නිදහස් කර ඇත.

ධනපාල පෙරේරා වධහිංසා නඩුව

Social Sharing

Related posts

Leave a Comment

CAPTCHA