ගිනිමැලගේ දයාරත්න වදහිංසා නඩුව 1966/2005

ගිනිමැලගේ දයාරත්න යන අය විසින් මහජනතාවට අප්‍රසන්න ලෙස බීමත්ව හැසිරීම නිසා චූදිතයින් වන සමන් පත්ම කුමාර හා හේමන්ත දිසනායක යන අයවලුන් මෙම දයාරත්න යන පුද්ගලයාව සැකපිට අත්තඩංගුවට ගෙන තොරතුරු ලබා ගැනීමට කුරිරු හිංසාවලට ලක්කර ඇත.

පසුව නඩුව කැදවන අවස්ථාවේ ගිනිමැලගේ දයාරත්න යන අය මියගිය සිටි නිසා මේ සිද්දිය පිලිබදව නිවැරදි තොරතුරක් ලබා ගැනීමට නොහැකි විය.

ඒ හේතුවෙන් චූදිතයින්ට එරෙහිව නගා ඇති චෝදනාව සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට ඔප්පු කිරීමට නොහැකි නිසා චූදිතයින් නිදොස්කොට නිදහස් කර ඇත.

ගිනිමැලගේ දයාරත්න නඩුව

Social Sharing

Related posts